Kesämökkeily Suomessa

Suomi on kesämökkimaa. Mökkien määrä on kaksinkertaistunut Suomessa noin 20 vuoden välein, ja vuonna 2017 kesämökkien määrä ylitti jo puoli miljoonaa. Kesämökit kuuluvat vapaa-ajan asuntoihin, joille ei aseteta vakinaiselle asunnolle esitettäviä vaatimuksia rakennuslupaa haettaessa. Suomessa vapaa-ajan asunnoissa ei yleensä asuta talvikautta. Kesämökkien lisäksi vapaa-ajan asuntoihin luetaan muun muassa kesähuvilat. Suosituimpia kuntia pysyvään asukaslukuun suhteutetulla vapaa-asuntojen määrällä ovat suurten järvien rannoilla sijaitsevat kunnat sekä useat Lapin väkiluvultaan harvat Lapin kunnat, joissa on runsaasti matkailua. Eniten kesämökkejä kunnittain on Kuopiossa, Mikkelissä, Paraisilla, Lohjalla ja Savonlinnassa.

Enemmän ja suurempia

Mökkien määrän lisääntymisen lisäksi myös niiden koko kasvaa jatkuvasti. Kymmenen vuotta sitten rakennettujen mökkien keskimääräinen koko oli 65 neliömetriä, mutta nykyisin se on jo 72 neliömetriä. Kaikkien – uusien ja vanhojen – loma-asumiseen käytettävien rakennusten ja vapaa-ajan asuinrakennusten keskikoko oli 49 neliömetriä vuonna 2017. Suuret vapaa-ajan rakennukset ja mökit nostavat keskikokoa jonkun verran. Mediaani kaikkien mökkien pinta-alasta oli 40 neliömetriä. Tämä tarkoittaa, että puolet kaikista kesämökeistä on pinta-alaltaan korkeintaan 40 neliömetriä. Suurten, pinta-alaltaan yli 60 neliömetristen mökkien määrä on noin 25 % kaikista mökeistä, kun se oli vielä 1970-luvulla noin 15 %.

Suosituimpia kesämökkipaikkoja ovat suurten vesistöjen rannat. Eniten mökkejä Suomessa on Varsinais-Suomen, Pirkanmaan ja Etelä-Savon maakunnissa. Joissakin Suomen kunnissa väkimäärä saattaa vähintään kaksinkertaistua viikonloppuisin ja kesäloma-aikoina. Tyypillisesti kesämökit ovat hirsirakenteisia, mutta mökkejä on myös tolpparunkoisina ja puuverhoiltuina.

Toisinaan mökkien varustukseen kuuluu sähkö, mutta sitä yleisemmin mökeistä löytyy lähes poikkeuksetta sauna ja jonkinlainen tulisija, yleensä takka tai kamiina. Ruoanlaittoon käytettävät liedet toimivat tavanomaisesti sähköllä tai kaasulla. Sähkön lisäksi mökki saattaa olla kytkettynä vesijohtoverkostoon tai mökillä voi olla oma kaivo. Mikäli näitä ei ole, käytettävä talousvesi joudutaan tuomaan mökille kannettavissa astioissa. Mökissä mahdollisesti oleva viemäröinti ei yleensä yhdisty kunnalliseen viemäriverkostoon, vaan se koostuu normaalisti saostuskaivon ja imeytysputkiston yhdistelmästä.

Kesämökki sijoituksena

Useimmille mökinomistajille kesämökki toimii rentoutumispaikkana, jossa riittää askareita ja joka tarjoaa mahdollisuuden tavallisesta arkielämästä irtautumiseen. Yleensä mökki nähdään lähinnä rahareikänä, joskin se saattaa edustaa henkistä pääomaa, mutta kesämökin voi hankkia myös sijoituksena, jolla on mahdollista saada hyvää vuokratuottoa. Nykyään virkistyskäyttöön hankitaan myös asunto-osakkeita kaupungeista. Loma-asuntoa vuokratessa sen eteen pitää tehdä enemmän töitä kuin vuokra-asunnon suhteen, mutta mökillä on mahdollista ansaita sesonkiaikaan nelinkertainen vuokra tavalliseen asuntoon verrattuna. Lomakausien välinen aika sen sijaan voi olla hiljainen.

Sijoituksena hankitussa kesämökissä tärkeä tekijä on sen etäisyys kasvukeskuksista. Nyrkkisääntönä voi pitää alle kahden tunnin matkaa. Arvostettuja sijainteja ovat merten ja suurten järvien rannat sekä Lapissa laskettelurinteiden läheisyys.  Mökeiltä haetaan omakotimaisuutta, sisätilojen on oltava avaria ja valoisia, ja ikkunoista halutaan nähdä komeita maisemia. Tärkeää on myös mökin varustelutaso, kuten sauna, sisävessa ja sähköt. Moni arvostaa mökillä mukavuuksia ja helppoutta, mutta toiset etsivät nimenomaan karumpia erämökkejä.

Monet kaipaavat kesämökiltä myös ekologisia ratkaisuja, kuten aurinkopaneeleita ja maalämpöä. Kesämökkeily onkin saanut kritiikkiä luonnonvaroja kuluttavana toimintana, joka valtaa etenkin vesistöjen rantoja luonnolta ja siellä liikkuvilta ihmisiltä. Teknologian tutkimuskeskuksen mukaan keskimääräinen talvimökkeily syyskuusta toukokuuhun aiheuttaa Thaimaan meno-paluulennon verran hiilidioksidipäästöjä, kun tähän lasketaan 15 kertaa ajettu 200 kilometrin automatka ja mökin sähkölämmitys ja muu sähkönkulutus. Mökkejä rakennetaan yhä useammin kaikilla mukavuuksilla varustetuiksi, jolloin niillä voidaan asua hyvin myös talvisin. Ympärivuotiseen käyttöön tehtävää mökkien peruskorjausta saattavat tosin rajoittaa kunnan kaava- ja muut määräykset.